Martijn C. Koops, expert gamedidactiek

"Games en onderwijs gaan heel goed samen"

"Een spel zegt meer dan 1000 plaatjes, als je weet hoe je het moet gebruiken." (vrij naar Dick Duke)

Bij school denk je snel aan luisterende leerlingen, en een vertellende docent. Er worden woorden uitgewisseld. Af en toe geïllustreerd met beelden, want “een beeld zegt meer dan 1000 woorden”. Voor veel onderwerpen uit het curriculum werkt deze methode prima. Feitenkennis is prima verbaal overdraagbaar; misschien niet zo aantrekkelijk voor de leerling (en docent), maar het werkt. Er is echter een andere manier van onderwijzen: ervaringen bieden. Leren doen we van nature door te ervaren. Wij mensen, dieren dus, zijn gebouwd om te leren door ervaring. Een leerervaring bieden is daarom een prachtige manier van onderwijzen. Lesmethodes sluiten daarbij aan: Er zijn video’s bij de lessen, activerende opdrachten. Bij de beta-vakken is practicum al heel lang een vast onderdeel van het curriculum. De talen organiseren reizen naar het buitenland, enzovoort enzovoort. Dat zijn allemaal lesvormen die de droge kennis uit de boeken aan heuse ervaringen koppelen. Er is vreemd genoeg één lesvorm die onderbelicht blijft: Games! Zeker vanaf de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, worden spellen, spelletjes, games of spelsimulaties heel erg weinig ingezet in het onderwijs. Dat is jammer. Daar blijven kansen liggen. In een spel geeft de speler zich over aan een ervaring. In een veilige situatie kan de speler experimenteren. Dingen die anders niet mogelijk zijn kan de speler ervaren (door de ruimte vliegen, in een computerspel) . Gedrag dat anders onacceptabel is kan de speler uitproberen (een contract openbreken met Risk). Oefeningen die anders te saai zijn om vol te houden worden uitdagend (leren blindtypen met een computerspel).

Veel onderwerpen die in een traditionele les lastig te onderwijzen zijn, worden met spellen wel overdraagbaar.

  • Niet omdat spellen leuker of motiverender zijn….
  • Niet omdat spellen beter aansluiten bij de leefwereld van de leerling.
  • Niet omdat de moderne leerling dat nu eenmaal verwacht,

maar omdat spellen een ervaring bieden, en die zegt meer dan 1000 plaatjes.

De kunde om games in te zetten in het onderwijs heet: Gamedidactiek