Dus de leerling moet iets analyseren...

Moet de leerling dat dan kunnen


>> onderscheiden?

>> organiseren?

>> toeschrijven?


Toelichting

Bij onderscheiden gaat het om het selecteren van informatie. Bijvoorbeeld bij het onderscheiden van hoofd- en bijzaken. Een selectiespel ligt dan voor de hand.

Bij organiseren gaat het om het leggen van verbanden. Om te toetsen of de speler relaties kan leggen tussen onderdelen, kunnen we een rubriceerspel gebruiken.

Een alternatief is het selectiespel waar de speler bijvoorbeeld een juiste structuur diagram moet selecteren.

Bij toeschrijven gaat het om het doorgronden van de bedoeling van een boodschap. We kunnen een aantal mogelijke bedoelingen presenteren en de speler vragen de juiste te slecteren, in een selectiespel dus.

Ben je BLOOM vergeten? Klik dan hier (PDF) >>